Lịch sử triết học Tây phương
Phụ đề: Triết học thời Trung cổ
Tác giả: Lê Tôn Nghiêm
Ký hiệu tác giả: LE-N
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000112
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 370
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000113
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 370
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000114
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 370
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000115
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 370
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000116
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 370
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000828
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 370
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002901
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 370
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005367
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 370
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I. TRIẾT HỌC CÁC GIÁO PHỤ 11
THỜI KỲ PHÔI THAI 12
AUGUSTIN 24
a. Từ cuộc sống phóng đãng và triết lý đến ki-tô giáo 30
b. Lý tính và tín ngưỡng 34
c. Thiên Chúa và Christ 49
d. Con người và tự do 52
BOÈCE 70
DENYS L'ARÉOPAGITE 80
a. Con đường tiêu cực tiến đến Thiên Chúa 83
b. Thiên Chúa và vũ trụ 91
c. Đẳng cấp trong vũ trụ 94
d. Vũ trụ "hồi phục" về Thiên Chúa 96
Chương II. TRIẾT HỌC KINH VIỆN 98
KINH VIỆN PHÔI THAI 101
SCOT ÉRIGÈNE 102
ANSELME DE CANTORBÉRY 115
b. Chứng lý hữu thể luận và sự hiện hữu của Thiên Chúa 121
c. Thần học cảu St. Anselme 141
d. Phương pháp 142
đ. Thiên Chúa như cái thiện cao cả tuyệt đối nhất 145
DUY DANH VỚI DUY THỰC 147
DUY DANH: ROSCELIN 154
DUY THỰC: ST. ANSELME VÀ GUILLAUME DE CHAMPEAUX 157
DUY KHÁI NIỆM: PIERRE ABÉLARD 161
TRƯỜNG PHÁI CHARTRES 175
TRƯỜNG PHÁI HUYỀN HỌC 177
KINH VIỆN HỌC CỰC THỊNH 180
ẢNH HƯỞNG SƠ KHỞI CỦA TRIẾT HỌC ARISTOTE 181
ẢNH HƯỞNG QUYẾT LIỆT CỦA TRIẾT HỌC ARISTOTE 192
đ. Lý thuyết hữu thể học cổ điển 230
e. Lý thuyết hữu thể của Thomas d'Aquin 234
g. Thiên Chúa - Một hiện hữu tối cao hay tác động thuần túy 244
h. Những đặc tính của hữu thể 264
i. Những nguyên tắc cảu hữu thể 268
KINH VIỆN SUY TÀN 300
ROGER BACON 302
DUNS SCOTUS 307
GUILAUME D'OCCAM 348
B. Luận lý 358
C. Siêu hình thần học 362