Lịch sử triết học phương Tây
Phụ đề: Triết học Cổ Đại - Trung Cổ - Phục Hưng
Tác giả: Đỗ Minh Hợp
Ký hiệu tác giả: DO-H
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009400
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 631
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản 5
Lời giới thiệu 9
Lời nói đầu 15
CHƯƠNG I: NHẬP MÔN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC 21
I. Khái niệm "triết học" 21
II. Khái niệm "lịch sử triết học" 44
III. Cách tiếp cận với sự ra đời của triết học phương Tây cổ đại 57
CHƯƠNG II: TRIẾT HỌC CỔ ĐẠI 67
I. Khái niệm chung 67
II. Các thời kỳ, các trường phái, các đại diện tiêu biểu 86
CHƯƠNG III: TRIẾT HỌC TRUNG CỔ 391
I. Khái niệm chung 391
II. Các trường phái, các học thuyết, các triết gia tiêu biểu 411
CHƯƠNG IV: TRIẾT HỌC PHỤC HƯNG 542
I. Khái niệm chung 542
II. Các đại diện tiêu biểu 550
Tài liệu tham khảo 595