Lịch sử triết học Tây phương
Tác giả: Lê Tôn Nghiêm
Ký hiệu tác giả: LE-N
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003910
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1974
Khổ sách: 21
Số trang: 812
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: TRIẾT HỌC HI LẠP 3
PLATON 17
Sáng tác 21
* Phương pháp trình bày tư tưởng Platon 33
A. Tri thức luận 43
B. Học thuyết các lý tưởng hay biện chứng pháp 68
c. Bản chất của những lý tưởng theo nội dung 116
e. Chung quanh giai đoạn khủng hoảng 133
C. Thiên nhiên hay vật lý 184
D. Luân lý và Chihns trị học 195
ARISTOTE 208
Tiểu sử 211
Sáng tác 215
A. Tri thức và khoa học 233
B. Thiên nhiên hay Vật lý học 275
C. Sinh vật học 314
D. Tâm lý học 320
Đ. Siêu hình học hay đệ nhất triết học 334
E. Luân lý và chính trị học 367
Chương II.TRIẾT HỌC THƯỢNG CỔ SAU ARISTOTE 379
TRƯỜNG PHÁI KHOÁI CẢM 387
EPICURE 387
A. Luận lý học 421
C. Luân lý học 434
TRƯỜNG PHÁI HOÀI NGHI 439
A. Hàn lâm viện trung cổ và tân thời 442
B. Hoài nghi thuyết của Pyrrhon d'Elis 445
TRƯỜNG PHÁI PLATONISME MỚI 449
A. Giai đoạn chuẩn bị cho trường phái Platonisme mới 451
B. Các triết gia Platoniciens mới 461
PLOTIN 464
C. Học thuyết Plotin 470
D. Những triết gia trường phái Platonisme mới về cuối 503
TRIẾT HỌC THỜI TRUNG CỔ 509
THỜI KÝ PHÔI THAI 516
AUGUSTIN 525
đ. Lịch sử thế giới 560
------ BOÈCE------------------ 563
DENYS L'AREOPAGITE 571
Chương II. TRIẾT HỌC KINH VIỆN 586
KINH VIỆN PHÔI THAI 589
SCOT ERIGENE 590
b. Công việc phân chia thiên nhiên 595
ANSELME DE CANTORBERY 601
DUY DANH VỚI DUY THỰC 627
Duy thực: ROSCELIN 633
DUY KHÁI NIỆM: PIERRE ABÉLARD 639
TRƯỜNG PHÁI CHARTRES 650
KINH VIỆN HỌC CỰC THỊNH 654
Ảnh hưởng quyết liệt của triết học ARISTOTE 663
ALBERT LE GRAND 665
Lý thuyết 665
THOMAS D' AQUIN 672
c. Tri thức luận 680
d. Siêu hình học và hữu thể đích thực 692
g. Thiên Chúa - một hiện hữu tối cao hay tác động thuần túy 707
i. Những nguyên tắc cảu hữu thể 727
B. Công cuộc tạo hóa 732
D. Luận lý học 748
Đ. Tổng kết 751
KINH VIỆN SUY TÀN 752
ROGER BACON 754
DUNS SCOTUS 758
Lý thuyết 760
e. Giống nhau và khác nhau 778
GUILLAUME D'OCCAM 792
B. Luân lý 800
C. Siêu hình thần học 803