Các nhà tư tưởng lớn của Kitô giáo
Tác giả: Hans Küng
Ký hiệu tác giả: KU-H
Dịch giả: Nguyễn Nghị
DDC: 230.08 - Thần học Kitô giáo theo các thần học gia
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009992
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 383
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009995
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009996
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời giới thiệu của người dịch        11
Một dẫn nhập ngắn vào thần học       27
PHAOLÔ: KITÔ GIÁO TRỞ THÀNH TÔN GIÁO THẾ GIỚI            31
1. Con người gây tranh cãi nhiều nhất giữa người Kitô hữu và người Do thái         35
2. Một sự đổi đời – đổi thời    39
3. Không quan tâm tới Đức Giêsu?    43
5. Chung mục tiêu       47
6. Phaolô chống lại lề luật Do Thái?   50
7. Torah vẫn còn giá trị           53
8. Cuộc tranh luận nổi tiếng nhất trong giáo hội tiên khởi     58
9. Một con người của thời đại mình   62
10. Những khích lệ lâu dài cho cá nhân, dân chúng, cộng đoàn        64
Thư mục về Phaolô     71
ORIGEN: SỰ TỔNG HỢP VĨ ĐẠI GIỮA THỜI CỔ ĐẠI VÀ TINH THẦN KITÔ GIÁO 75
1. Một thách thức mới            79
2. Vị tử đạo không thành        82
3. Mô hình đầu tiên của nền thần học có tính khoa học         86
4. Sự hòa giải giữa Kitô giáo và văn hóa Hy Lạp: Một cái nhìn về tổng thể 90
5. Origen đọc Thánh Kinh thế nào      95
6. Thuyết phổ quát của Kitô giáo       98
7. Các cuộc bách hại mới và thắng lợi của Kitô giáo 100
8. Phát triển hay rời bỏ Tin Mừng?     104
9. Một sự chuyển dịch trung tâm gây ra vấn đề         106
10. Cuộc chiến vì tính chính thống     111
11. Tự phê bình của Kitô giáo dưới ánh sáng của tương lai   113
Thư mục về Origen     116
AUGUSTINÔ: TỔ PHỤ CỦA TOÀN BỘ NỀN THẦN HỌC PHƯƠNG TÂY LATIN 119
1. Người cha của một hệ hình [paradigm] mới           123
2. Origen và Augustinô – những điểm khác nhau và giống nhau       124
3. Một cuộc đời trong khủng hoảng   127
4. Tới với Kitô giáo    130
5. Cuộc tranh luận về giáo hội đích thực: Donatus và các hậu quả    133
6. Sự biện minh cho bạo lực vì sự nghiệp tôn giáo     137
7. Cuộc tranh luận về ân sủng: Pelagius và các hậu quả         140
8. Thần học về tội tổ tông và về sự tiền định  146
9. Những vấn nạn có tính phê phán đặt ra cho Augustinô     149
10. Mối đe doạ lớn đối với đế quốc    157
11. Ý nghĩa của lịch sử là gì?  160
Thư mục về thánh Augustinô  165
THOMAS AQUINAS: KHOA HỌC ĐẠI HỌC VÀ THẦN HỌC GIÁO TRIỀU        167
1. Thay đổi môi trường sống và lối sống        171
2. Aristot – mối nguy hiểm     176
3. Thần học – giờ đây là một khoa học đại học mang tính lý tính      180
4. Việc khám phá ra sức mạnh của lý trí         182
5. Hai Summae [Tổng luận] – một nguyên tắc thiết kế          185
6. Một nền thần học mới – khởi đầu bị xem như lạc thuyết   189
7. Một sự lệ thuộc khó hiểu vào Augustinô    192
8. Một vũ trụ quan của thời Cổ đại: một trường hợp xét nghiệm – vị trí của phụ nữ            194
9. Một nền thần học giáo triều: củng cố ngôi vị giáo hoàng   200
10. Đối thoại với Islam và Do Thái giáo?       204
11. Việc Summa [Tổng luận] bị bỏ dở một cách khó hiểu     206
Thư mục về Thomas Aquinas  209
MARTIN LUTHER: SỰ TRỞ VỀ VỚI TIN MỪNG NHƯ TRƯỜNG HỢP KINH ĐIỂN CỦA MỘT SỰ THAY ĐỔI CÓ TÍNH HỆ HÌNH   211
1. Tại sao lại có một cuộc Cải cách Luther     215
2. Câu hỏi căn bản: con người được công chính hóa trước Thiên Chúa như thế nào?           217
3. Luther, người Công giáo    219
4. Tia lửa của cuộc Cải cách   223
5. Chương trình cho công cuộc Cải cách        230
6. Sự thôi thúc căn bản của cuộc Cải cách     233
7. Hệ hình Cải cách     237
8. Chuẩn mực của thần học    240
9. Người ta có thể nói Luther đúng ở điểm nào         242
10. Những thành quả còn phải bàn của cuộc Cải cách Luther           246
11. Sự phân hóa trong cuộc Cải cách 248
12. Sự tự do của giáo hội?      250
Thư mục về Martin Luther      254
FRIEDRICH SCHLEIERMACHER: THẦN HỌC Ở BUỔI TRANH TỐI TRANH SÁNG CỦA THỜI HIỆN ĐẠI     257
1. Vượt khỏi phong trào Pietist và chủ nghĩa duy lý  261
2. Một con người của thời hiện đại     267
3. Niềm tin trong một thời đại mới     270
4. Người ta có thể là con người hiện đại và tôn giáo?            273
5. Tôn giáo là gì?         275
6. Tầm quan trọng của ‘tôn giáo thực chứng’ 278
7. Bản chất của Kitô giáo       282
8. Một niềm tin hiện đại          284
9. Đức Kitô – người thực sự  290
10. Đức Kitô – cũng là Thiên Chúa thật?       292
11. Những câu hỏi có tính phê phán   297
12. Tuy vậy: vẫn là nhà thần học có tính hệ hình của thời hiện đại    301
Thư mục về Friedrich Schleiermacher            304
KARL BARTH: NỀN THẦN HỌC TRONG THỜI KỲ CHUYỂN SANG THỜI HẬU HIỆN ĐẠI            307
1. Một người Tin lành gây tranh cãi tại Hội đồng Thế giới các Giáo hội       311
2. Phê phán Công giáo Roma 313
3. Những nỗ lực tìm hiểu của Công giáo        316
4. Sự đồng thuận mang tính đại kết    321
5. Công đồng chung Vatican II          325
6. Tại sao hệ hình của thời hiện đại lại cần được phê phán     328
7. Người khởi xướng hệ hình hậu hiện đại của nền thần học 332
8. Không phải là người hoàn thiện hệ hình hậu hiện đại        336
9. Sự thách thức trường tồn của ‘nền thần học tự nhiên’       340
10. Thách thức còn mãi của Rudolf Bultmann           345
11. Tiến tới việc đọc lại có tính phê phán và đồng cảm trước chân trời hậu hiện đại 350
Thư mục về Karl Barth           353
Lời bạt 355
Bảng từ vựng 361