Mật khẩu để đọc Tin mừng
Phụ đề: Phục sinh, Giáo hội, Kinh thánh, Giêsu Nazarét
Tác giả: Marc Sevin
Ký hiệu tác giả: SE-M
Dịch giả: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008080
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 109
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008081
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 109
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009243
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 109
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

Dẫn nhâp  
I. PHỤC SINH 11
Chứng từ của Đấng Phục Sinh 12
Sử dụng từ “Phục Sinh” 16
II. GIÁO HỘI 26
Chứng từ của đời sống Giáo hội 27
Sử dụng từ “Giáo hội” 35
III. KINH THÁNH 43
Nền đất của các Tin mừng 44
Sử dụng từ “Kinh thánh” 52
IV. ĐỨC GIÊSU NAZARÉT 55
Giêsu trước ngày Phục Sinh 55
Sử dụng từ “Giêsu Nazarét” 62
MƯỜI BÀI ĐỌC MẪU 65
Tiến dâng vào Đền Thờ (Lc 2,22-39) 66
Những người có bàn tay khô bại (Mc 3,1-6) 68
Nhứng người buôn bán bị đuổi khỏi Đền Thờ (Ga 2,13-22) 70
Mẻ cá lạ lung (Lc 5,1-11) 72
Dẹp tan bão tố (Mt 8,23-27) 74
Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13,1-23) 76
Hóa bánh ra nhiều (Mt 14,13-21) 77
Khách mời dự tiệc cưới (Mt 22,1-14) 80
Lời cầu nguyện của Đức Giêsu (Ga 17) 82
Các phụ nữ đi ra mộ (Mc 16,1-8) 84
Kết luận: đón nhận Đức Giêsu Kitô 87
PHỤ LỤC  
Phụ lục 1: Các cột mốc niên đại 91
Phụ lục 2: Tin mừng thời thơ ấu 92
Phụ lục 3: Những cuộc hiện ra của Đấng Phục Sinh 93
Phụ lục 4: Ngày thứ ba 95
Phụ lục 5: Các Tin mừng và những người nhận 95
Phụ lục 6: Phần tốt nhất 97
Phụ lục 7: Bài thánh ca Magnificat 98
Phụ lục 8: Ông Giakêu và Kinh thánh 99
Phụ lục 9: Để sử dụng hiệu quả “mật khẩu” Kinh thánh 101
Phụ lục 10: Đức Giêsu và cầu nguyện 102
Phụ lục 11: Điều gì đã xảy ra vậy? 102
Phụ lục 12: Chúa Thánh Thần 104
Phụ lục 13: “Ngày hôm nay”  105
Phụ lục 14: Đọc và đọc lại các Tin mừng 108