Chân ngôn. Chú giải Tin mừng - Năm A
Nguyên tác: The Complete Biblical Library
Tác giả: Học Viện Đa Minh
Ký hiệu tác giả: HVDM
DDC: 225.7 - Chú giải Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007036
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 582
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích