Fiches Dominicales. Chúa nhật năm B
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 225.7 - Chú giải Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000304
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013508
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích