Chân ngôn. Chú giải Tin mừng - Năm C
Nguyên tác: The Complete Biblical Library
Tác giả: Học Viện Đa Minh
Ký hiệu tác giả: HVDM
Dịch giả: Học Viện Đa Minh
DDC: 225.7 - Chú giải Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000426
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 22
Số trang: 551
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007035
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 551
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010426
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 551
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích