Kỹ năng ra quyết định
Phụ đề: Cẩm nang quản lý hiệu quả
Tác giả: John Eaton, Roy Johnson
Ký hiệu tác giả: EA-J
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007203
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 69
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Định nghĩa quyết định 6
Xác định các phương pháp ra quyết định 10
Hiểu được văn hóa công ty 12
Phân tích trách nhiệm của bạn 14
Phải có khả năng quyết định 16
Xác định các vấn đề 18
Quyết định đối tượng tham gia vào việc quyết đinh 22
Sự dụng các phương pháp phân tích 26
Nảy sinh các ý tưởng 28
Phát triển tư duy sáng tạo 30
Đánh giá giá trị của ý tưởng 32
Thu thập thông tin 34
Dự đoán tương lai 38
Sử dụng các mô hình 40
Giảm thiểu rủi ro 42
Sử dụng chiến lược đảo ngược tình huống 44
Đánh giá các hệ quả đối với nhân viên 46
Đưa ra quyết định 48
Phê duyệt quyết định cuối cùng 50
Phát triển một kế hoạch 52
Thông báo về quyết định 54
Thảo luận tiến độ của một quyết định 56
Xử lý những phản đối 58
Theo dõi những phản đối 60
Xử lý quyết định của người khác 62
Xây dựng các quyết định 64
Đánh giá khả năng của bạn 66