Huấn luyện nhân viên
Phụ đề: Cẩm nang quản lý hiệu quả
Tác giả: John Eaton, Roy Johnson
Ký hiệu tác giả: EA-J
Dịch giả: Hoàng Ngọc Tuyến, Lê Ngọc Phương Anh
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007201
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 24
Số trang: 69
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Huấn luyện là gì? 6
Mục đích của việc huấn luyện 8
Quyết định của việc huấn luyện 12
Lựa chọn phương pháp huấn luyện 16
Trí tuệ xúc cảm và công tác huấn luyện 18
Phát triển các mối quan hệ trong huấn luyện 22
Chuẩn bị 24
Bắt dầu 26
Định hình buổi huấn luyện 28
Xác định mục tiêu 30
Kiểm tra thực tế 32
Chọn lựa giải pháp 36
Thiết lập những triển vọng mới 38
Hành động 40
Duy trì sự liên tục 44
Thái độ huấn luyện 46
Giải quyết các rào cản 48
Giải quyết những khó khăn 50
Giải quyết những trở ngại từ phía công ty 54
Huấn luyện nhóm 56
Huấn luyện từ xa 58
Huấn luyện và đánh giá 60
Huấn luyện bằng cách ủy nhiêm 62
Đánh giá kỹ năng huấn luyện 66