Quản lý nhân sự
Phụ đề: Cẩm nang quản lý hiệu quả
Tác giả: Robert Heller
Ký hiệu tác giả: HE-R
Dịch giả: Lê Ngọc Phương Anh
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007200
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 69
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Tìm hiểu hành vi 6
Tìm hiểu nhu cầu con người 8
Tìm hiểu những kiến thức cơ bản 10
Xây dựng sự tự tin 12
Giao tiếp rõ ràng 14
Thu phục niềm tin và sự cống hiến 18
Điều chỉnh phương pháp 22
Đào tạo nhân viên 24
Nâng cao kỹ năng 26
Hướng dẫn người khác 28
Hướng dẫn bằng cách nêu gương 30
Nuôi dưỡng tài năng 32
Khuyến khích tiềm năng quản lý 34
Động viên mọi người 36
Cải thiện hoạt động 38
Thúc đẩy sự tiến bộ 40
Xây dựng môi trường 42
Mở mang trí tuệ 44
Xử lý xung đột 46
Làm việc tập thể 48
Giải quyết khó khăn cá nhân 50
Quản lý sự thay đổi 52
Đánh giá hiệu quả công việc 54
Thăng chức cho nhân viên 56
Chuyển bại thành thắng 58
Trả lương hiệu quả 60
Sử dụng các phần thưởng khuyến khích 62
Thúc đẩy sự cộng tác 64
Đánh giá năng lực bản thân 66