Kỹ năng thương lượng
Phụ đề: Cẩm nang quản lý hiệu quả
Tác giả: Tim Hindle
Ký hiệu tác giả: HI-T
Dịch giả: Nguyễn Đô
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007195
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 69
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu, Chuẩn bị thương lượng, Định nghĩa thương lượng 5
Nguyên tắc thương lượng 10
Nguyên tắc trao đổi 12
Xác định mục tiêu 14
Tự chuẩn bị 16
Đánh giá đối phương 20
Xây dựng chiến lược 24
Chương trình thương lượng 26
Xây dựng bầu khí thích hợp 28
Sắp xếp vị trí ngồi 30
Đánh giá trạng thái thương lượng 30
Đưa ra đề nghị 32
Phản hồi đề nghị 36
Ứng phó với những thủ thuật 40
Hiểu ngôn ngữ cơ thể 40
Lập trường thương lượng 42
Củng cố lập trường thương lượng 44
Làm suy yếu vị thế thương lượng của đối phương 46
Vị thế thương mại 48
Chọn cách kết thúc 52
Tiến đến kết thúc 54
Xử lý sự đổ vỡ 58
Sự dụng người hòa giải 60
Đưa ra trọng tài phán xét 62
Thực thi những quyết định 64
Đánh giá kỹ năng thương lượng 66