Kỹ năng phỏng vấn
Phụ đề: Cẩm nang quản lý hiệu quả
Tác giả: Tim Hindle
Ký hiệu tác giả: HI-T
Dịch giả: Kim Phượng
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007199
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 69
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 5
Xác định mục tiêu 6
Xác định yêu cầu công việc 10
Quyết định cách tuyển dụng 12
Thiết lập hệ thống xử lý 16
Đánh giá một bảng sơ yếu lý lịch 18
Xem xét các đơn xin việc 20
Lựa chọn ứng viên phỏng vấn 22
Thu xếp các cuộc phỏng vấn 24
Bố trí địa điểm và vị trí phỏng vấn 26
Quyết định chiến lược 28
Chuẩn bị các câu hỏi 30
Rèn luyện kỹ năng 32
Chuẩn bị phỏng vấn 34
Bắt đầu buổi phỏng vấn 36
Đánh giá một ứng viên 38
Điều khiển buổi phỏng vấn 42
Nhận biết ngôn ngữ cơ thể 44
Sử dụng bài kiểm tra 48
Kết thúc cuộc phỏng vấn 52
Ghi lại các ấn tượng 54
Lựa chọn danh sách cuối cùng 56
Gọi phỏng vấn lần tiếp theo 58
Chọn ứng viên phù hợp 60
Quyết định tuyển dụng 62
Thu xếp với các ứng viên không thành công 64
Đánh giá kỹ năng phỏng vấn của bạn 66