Kinh lạy Cha
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đỗ Hoàng
Ký hiệu tác giả: DO-H
DDC: 226.96 - Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013955
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 241
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013960
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 241
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013961
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 241
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013962
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 241
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013963
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 241
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI 11
1. Thiên Chúa là Cha ở trên Trời 11
2. Mặc khải của Chúa Giêsu về Thiên Chúa Ba Ngôi 15
3. Thiên Chúa là người Cha nhân lành và giàu lòng thương xót 25
Chương II: CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG 47
1. Thiên Chúa đã mặc khải tên của Ngài 47
2. Bổn phận của chúng ta là tôn vinh danh Thiên Chúa 52
3. Nguyện cho danh Cha cả sáng chính là giúp mọi người biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Đó chính là loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô 55
Chương III: NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN 57
1. Khái niệm về Nước Trời qua một vài dụ ngôn 57
2. Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo hội 67
3. Nước Cha trị đến: Qua Giáo hội, Chúa Giêsu muốn ơn cứu độ đến với mọi người 70
Chương IV: Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜl 75
1. Thiên Chúa muốn cứu chuộc con người 75
2. Chúa Cha là Đấng sáng tạo 78
3. Chúa Con là Đấng cứu chuộc 81
4. Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa 84
Chương V: XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY 88
1. Con người được tạo dựng nên có thân xác và thân xác cần được nuôi dưỡng và phát triển 88
2. Con người được tạo dựng có linh hồn và linh hồn cần phải được nuôi dưỡng để có sự sống muôn đời 94
3. Phép lạ nước hóa thành rượu và hóa bánh ra nhiều 101
4. Lời Chúa và Thánh Thể là lương thực ban cho con người sự sống muôn đời 115
Chương VI: VÀ THA NỢ CHÚNG CON 119
1. Thiên Chúa muốn tha nợ cho chúng ta qua việc muốn cứu chuộc chúng ta  119
2. Một số dụ ngôn vê sự tha thứ của Thiên Chúa 123
3. Thiên Chúa tha nợ cho chúng ta nhờ Chúa Giêsu Kitô 131
Chương VII: NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON 137
1. Chúng ta là những kẻ bất toàn, yếu đuối, tội lỗi 137
2. Chúng ta cần phải tha thứ cho nhau 140
3. Những khó khăn khi tha thứ cho người khác 148
Chương VIII: XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ 156
1. Ma quỷ cám dỗ Evà và Ađam 156
2. Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu 163
3. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ 175
Chương IX: NHƯNG CỨU CHÚNG CON KHỎI MỌI SỰ DỮ 214
1. Xin cứu chúng con trước sự cám dỗ của ma quỷ 214
2. Xin cứu chúng con trước sự tấn công của thế gian 219
3. Xin cứu chúng con khỏi sự yếu đuối của thân xác 223
4. Sự kết hiệp với Chúa Ki tô trong đời sống thường ngày sẽ giúp chúng ta thoát khỏi sự dữ 228