Le Christ
Tác giả: Roderic Dunkerley
Ký hiệu tác giả: DU-R
Dịch giả: Ugné Karvelis
DDC: 226.96 - Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004271
Nhà xuất bản: Gallimard
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 17
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích