Notre Père
Tác giả: Cardinal Grente
Ký hiệu tác giả: GR-C
DDC: 226.96 - Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004269
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 19
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích