Kinh Lạy Cha
Tác giả: Lm. Vincent Lê Phú Hải, OMI
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 226.96 - Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001333
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 19
Số trang: 196
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích