Kinh Lạy Cha
Tác giả: Gm. GB. Bùi Tuần
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 226.96 - Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000826
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 79
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001103
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 79
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001104
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 79
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002936
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 79
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, không phải là vị thần của nguyên tắc, lề luật. Con người với tinh thần phục vụ và việc làm hơn ý tưởng là trung tâm của lịch sử. Nước Chúa trị đến với những ai đón nhận như một trẻ thơ. Con người trong các mối tương quan phải có cái nhìn hiện thực, trách nhiệm, cởi mở và tin cậy. Con người ngày càng chú ý đến tội nghịch đức công bằng và coi làm việc bác ái như một phương cách để đền tội, xét đoán tội một cách công bình, bác ái hơn. Tình yêu Thập Giá Đức Kitô trở thành động lực và thái độ để phấn đấu đối phó với sự dữ. Tinh thần Thập giá được biểu hiện qua việc tôn sùng Thánh Giá, tôn sùng Thánh Thể cũng như việc chia sẻ với những người khổ đau.