Kinh sách. Các bài đọc
Phụ đề: Mùa thường niên (Tuần XVIII - XXXIV)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 264.029 - Các bài đọc
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002293
Nhà Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 18
Số trang: 837
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002298
Nhà Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 18
Số trang: 811
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002552
Nhà Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 18
Số trang: 837
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mùa thường niên (tuần XVIII-XXXIV) 5
Phần riêng kính các thánh 531
Phần chung kính các thánh 737
Cung hiến thánh đường 739
Đức Trinh Nữ Maria 745
Thánh Tông Đồ 761
Thánh Tử đạo 763
Thánh Mục tử 772
Thánh Tiến sĩ Hội thánh 785
Thánh Trinh nữ 791
Thánh nam 797
Thánh nữ 806
Thánh Tu sĩ 811
Thánh lo việc bác ái 816
Thánh lo việc giáo dục 820
Cầu cho các tín hữu đã qua đời 822
Xuất xứ các bài đọc 1 833
Mục lục tổng quát 837