Kinh sách. Các bài đọc
Phụ đề: Mùa thường niên (Tuần I - XVII)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 264.029 - Các bài đọc
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000464
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 18
Số trang: 810
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002421
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 18
Số trang: 810
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002422
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 18
Số trang: 810
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003543
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 18
Số trang: 810
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003544
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 18
Số trang: 810
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003545
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 18
Số trang: 810
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005293
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 18
Số trang: 827
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005294
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 18
Số trang: 810
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mùa thường niên (tuần I-XVII) 5
Các lễ trọng kính Chúa 502
Chúa ba ngôi 502
Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô 506
Thánh Tâm Chúa Giê-su 509
Phần riêng kính các thánh 513
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ 519
Phần chung kính các thánh 624
Cung hiến thánh đường 713
Đức Trinh Nữ Maria 720
Thánh Tông Đồ 736
Thánh Tử Đạo 738
Thánh Mục tử 747
Thánh tiến sĩ Hội thánh 759
Thánh trinh nữ 765
Thánh Nam 770
Thánh nữ 779
Thánh tu sĩ 784
Thánh lo việc bác ái 788
Thánh lo việc giáo dục 792
Cầu cho tín hữu đã qua đời 795
Xuất xứ các bài đọc 1 805
Mục lục tổng quát 809