Kinh sách. Các bài đọc
Phụ đề: Mùa vọng, mùa Giáng Sinh, mùa Chay, mùa Phục Sinh
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 264.029 - Các bài đọc
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1 - 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002296
Nhà Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 18
Số trang: 929
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MÙA VỌNG 5
Từ đầu mùa vọng đến hết ngày 16 tháng 12 7
Từ 17 đến 24 tháng 12 87
MÙA GIÁNG SINH 125
Từ lễ Giáng sinh đến lễ Hiển Linh 127
Từ lễ Hiển linh đến lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa 174
MÙA CHAY 211
Từ thứ tư lễ tro đến thứ 7 tuần V màu chay 213
Bốn ngày đầu tuần thánh 395
Tam nhât Vượt Qua và lễ Phục Sinh 411
MÙA PHỤC SINH 423
Từ lễ Phục Sinh đến hết tuần VI Phục Sinh 425
Từ lễ Thăng Thiên đến lễ hiện xuống 597
PHẦN RIÊNG KÍNH CÁC THÁNH 629
PHẦN CHUNG KÍNH CÁC THÁNH 831
Cung hiến Thánh đường 833
Đức Trinh Nữ Maria 840
Thánh Tông Đồ 849
Thánh Tử đạo 852
Thánh Mục tử 863
Thánh Tiến sĩ Hội Thánh 877
Thánh trinh nữ 885
Thánh nam 891
Thánh nữ 901
Thánh tu sĩ 905
Thánh lo việc bác ái 909
Thánh lo việc giáo dục 913
Cầu cho tin hữu đã qua đời 916
Xuất xứ các bài đọc 1 927
Mục lục tổng quát 931