Recherche scientifique et foi Chrétienne
Tác giả: Jean Maria Aubert
Ký hiệu tác giả: AU-J
DDC: 261.55 - Kitô giáo và khoa học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012884
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 19
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích