Khoa học và Đức tin
Tác giả: Phùng Văn Hóa
Ký hiệu tác giả: PH-H
DDC: 261.55 - Kitô giáo và khoa học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000766
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001840
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001841
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003016
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004932
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương 1. Cơn khủng hoảng đức tin trong Giáo Hội 7
Chương 2. Thần học với việc tìm chứng lý 15
Chương 3. Có Vật hay không vật 21
Chương 4. Từ vật lý học đến tâm linh học 29
Chương 5. Đạo đức tin 37
Chương 6. Đạo giải thoát 49
Chương 7. Đạo Chúa với định luật nhân quả 55
Chương 8. Đức Maria trong vai trò làm mẹ 63
Chương 9. Thực hành tâm linh như một khoa học 69
Chương 10. Đạo Công giáo với việc giải thoát sinh tử 86
Các sách tham khảo 94