Đức tin Công giáo và thuyết tiến hóa
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 261.55 - Kitô giáo và khoa học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000943
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005297
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005298
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Đức tin Công giáo và thuyết tiến hóa 7
2. Những câu hỏi về thuyết tiến hóa 21
3. Con người có bởi khi mà ra không 40
4. Charles Darwin trong cách nhìn của người Công giáo 55
5. Hội nghị về Thuyết tiến hóa do Tòa Thánh tổ chức 70
6. Thuyết tiến hóa phản ánh mục đích của Thiên Chúa 73
7. Thuyết tiến hóa trong Thần học Kitô giáo 78
8. Tiến hóa và niềm tin 91
9. Vài nét về thuyết tiến hóa của Teihard de Chardin 118
10. Quan điểm của GHCG về Thuyết tiến hóa 125
11. Thuyết tiến hóa và đức tin không hề phủ nhận nhau 136
12. Thuyết tiến hóa và sực hiện hữu của Thiên Chúa 143
13. Tư tưởng của ĐTC Biển Đức XVI về Thuyết tiến hóa 160
14. Ađam, Evà và sự tiến hóa 176
15. Những thiếu sót trong thuyết tiến hóa 186