Science, évolution et pensée chrétienne
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
DDC: 261.55 - Kitô giáo và khoa học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012640
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích