Thượng đế và khoa học
Nguyên tác: Dieu et la science
Tác giả: Jean Guitton
Ký hiệu tác giả: GU-J
DDC: 261.55 - Kitô giáo và khoa học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006983
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 285
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013991
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 285
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013992
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 285
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TỰA 11
LỜI NÓI ĐẦU 27
Vụ nổ Big Bag 39
Huyền bí của cái sống 75
Ngẫu nhiên hay tất yếu 101
Đi tìm vật chất 125
Các trường của hiện thực 155
Tinh thần trong vật chất 181
Các vũ trụ khác nhau 201
Theo hình ảnh thượng đế 225
Tiến tới siêu duy thực 247
ĐOẠN KẾT: Tại sao có cái gì đó vẫn hơn không có cái gì? 263
Lời cảm tạ 275
Tài liệu tham khảo 277
Chú thích của người dịch 279