La mère des fidèles
Phụ đề: Essai de théologie Johannique
Tác giả: F. M. Braun, OP
Ký hiệu tác giả: BR-F
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012491
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích