L'Évangile de Jésus-christ
Tác giả: P. M-J. Lagrange
Ký hiệu tác giả: LA-P
DDC: 220.5 - Bản dịch hiện đại
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012155
Nhà xuất bản: Librairie Lecoffre
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 23
Số trang: 656
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích