Dei Heilige Schift des Alten und Neuen Testamentes
Tác giả: Dr. Vinzenz Hamp, Dr. Josef Kurzinger, Dr. Meinrad Stenzel
Ký hiệu tác giả: HA-D
DDC: 220.5 - Bản dịch hiện đại
Ngôn ngữ: Đức
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004294
Nhà xuất bản: Paul Pattloch Verleg
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 17
Số trang: 394
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích