The Holy Bible
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 220.5 - Bản dịch hiện đại
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011763
Nhà xuất bản: Thomas Nelson
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 21
Số trang: 293
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích