Le thomisme Introduction a la Philosophie de Saint Thomas D'Aquino
Tác giả: Etienne Gilson
Ký hiệu tác giả: GI-E
DDC: 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian và nhân vật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011787
Nhà xuất bản: Librairie Philosophique J. Vrin
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 25
Số trang: 546
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích