Câu chuyện triết học
Phụ đề: Cuộc đời và tư tưởng của các triết gia vĩ đại phương Tây
Tác giả: Will Durant
Ký hiệu tác giả: DU-W
Dịch giả: Hoàng Đức Long
DDC: 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian và nhân vật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000820
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 358
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016284
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 743
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa cho ấn bản lần thứ hai 7
Gửi độc giả 19
Phần mở đầu 21
Chương 1: Platon 27
Chương 2: Aristote và khoa học Hy Lạp 90
Chương 3: Francis Bacon 152
Chương 4: Spinoza 219
Chương 5: Voltaire và phong trào khai sáng Pháp 288
Chương 6: Immanuel Kant và chủ nghĩa duy tâm Đức 359
Chương 7: Schopenhauer 421
Chương 8: Herbert Spencer 489
Chương 9: Friedrich Nietzsche 555
Chương 10: Các triết gia Châu Âu đương đại: Bergson, Croce và Bertrand Russell 618
Chương XI: Các triết gia Mỹ đương đại: Santayana, James và Dewey 670
Danh mục thuật ngữ 720
Chỉ mục 735