Psychologie et Pastorale
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 253.52 - Tâm lý mục vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011477
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 18
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích