Le Mystère de l'Incarnation
Tác giả: A.R.P. Eduardo Hugon, OP
Ký hiệu tác giả: HU-E
DDC: 232.11 - Nhập thể và việc cứu thế của Đức Kitô
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011317
Nhà xuất bản: Pierre Téqui Librraire - Éditeur
Năm xuất bản: 1921
Khổ sách: 17
Số trang: 250
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích