The Incarnation of God
Tác giả: Hans Küng
Ký hiệu tác giả: KU-H
Dịch giả: J. R. Stephenson
DDC: 232.11 - Nhập thể và việc cứu thế của Đức Kitô
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005040
Nhà xuất bản: Crossroad
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 29
Số trang: 601
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005041
Nhà xuất bản: Crossroad
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 29
Số trang: 601
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích