Đức Giêsu Kitô Ngôi Lời Nhập Thể
Phụ đề: Kitô học I
Tác giả: Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 232.11 - Nhập thể và việc cứu thế của Đức Kitô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007469
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007470
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008783
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013447
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013493
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI MỞ ĐẦU 5
PHẦN I: CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU  
CHƯƠNG I: KITÔ HỌC TRONG Ý HƯỚNG CỦA ĐỨC GIÊSU 9
I. CÁC CHIỀU HƯỚNG CHÍNH CỦA KITÔ HỌC 9
1. Thân thế và sự nghiệp Đức Giêsu trong một khoa Kitô học năng động 9
2. Một khoa Kitô học mang tính đối thoại 11
3. Một khoa Kitô học bắt nguồn từ cuộc sống tại thế của Đức Giêsu 12
4. Một khoa Kitô học chìm sâu trong mầu nhiệm 13
II. LỜI TUYÊN XƯNG ĐẦU TIÊN MANG TÍNH CÁCH KITÔ HỌC 14
1. Câu trả lời của Phêrô 14
2. Một lời tuyên tín dứt khoát và duy nhất 16
CHƯƠNG II: NHỮNG CHỌN LỰA CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU 19
I. ĐỨC KITÔ CỦA NIỀM TIN VÀ ĐỨC KITÔ CỦA LỊCH SỬ 20
1. Ưu tiên khách quan cho biến cố lịch sử 20
2. Ưu tiên chủ quan cho sự hiểu biết của đức tin 21
3. Đức tin à công việc nghiên cứu lịch sử 23
4. Việc nghiên cứu lịch sử với thần học hệ thống 24
II. TỪ CON NGƯỜI ĐẾN THIÊN CHÚA VÀ TỪ THIÊN CHÚA   
ĐẾN VỚI CON NGƯỜI 26
1. Kitô học từ phía trên 27
2. Kitô học từ phía dưới 28
3. Nguyến tắc tổng hợp 30
III. VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP 31
PHẦN II  
MẦU NHIỆM ĐỨC KITÔ THEO KINH THÁNH 35
CHƯƠNG I: NĂNG ĐỘNG NHẬP THỂ TRONG CỰU ƯỚC 37
I. CƠ CẤU NHẬP THỂ TRONG DO THÁI GIÁO 38
1. Giao ước 38
2. Lời nói, tác động và sự hiện diện của Thiên Chúa được “nhập thể” 43
II. NHỮNG DẤU HIỆU TIÊN BÁO HÌNH ẢNH THẦN LINH CỦA ĐẤNG MÊSIA 45
A.   CHIỀU HƯỚNG TỪ DƯỚI LÊN  
1. Tặng một danh hiệu thần thiêng cho Đức Vua hoặc cho Đấng Mêsia 46
2. Gọi Đức vua là Con Thiên Chúa 47
B. CHIỀU HƯỚNG TỪ TRÊN XUỐNG 50
1. Đức khôn ngoan của Thiên Chúa đến giữa loài người 50
2. Lời tiên báo về việc Con Người tới 51
3. Kết luận 54
CHƯƠNG II: TRƯỚC BIẾN CỐ PHỤC SINH: CHỨNG TÁ CỦA  
 ĐỨC GIÊSU VỀ BẢN THÂN MÌNH 57
I. GIAO ƯỚC ĐƯỢC NHẬP THỂ 58
1. Giao ước 58
2. Tân lang 61
II. SỰ NHẬP THỂ CỦA ĐỊA VỊ LÀM CON THIÊN CHÚA 64
1. Tiếng “Con” 64
2. Tiếng “Con Người” 70
III. SỰ NHẬP THỂ CỦA LỜI THIÊN CHÚA 77
1. Lời uy quyền  
2. Lời và Ngôi Vị 78
IV. TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA ĐƯỢC NHẬP THỂ 80
1. Đức Giêsu, điểm hội tụ của mọi khuôn mặt điển hình trong Israel 80
2. Sứ mạng thiết lập nước trời 81
3. Các phép lạ 83
V. SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA ĐƯỢC NHẬP THỂ 89
1. Đền thờ và Nhà của Thiên Chúa 89
2. “Ego eimi” (Ta hiện hữu)  
CHƯƠNG III: TRƯỚC BIẾN CỐ PHỤC SINH:   
PHƯƠNG CÁCH MẶC KHẢI CỦA ĐỨC GIÊSU 93
I. TÍNH CÁCH ẨN DẬT CỦA  MACK KHẢI 94
1.  Ngôn ngữ của Đức Giêsu và ngôn ngữ của Giáo hội tiên khởi 94
2. Đức Giêsu từ khước các tước hiệu 95
3. Những phương cách biểu lộ thần tính 98
4. Con đường khiêm hạ của mặc khải 103
II. SỰ TIẾP THU CỦA CÁC TÔNG ĐỒ 106
1. Vị ngôn sứ thời cánh chung 106
2. Đấng Kitô 108
3. Con Thiên Chúa 109
CHƯƠNG IV: SAU BIẾN CỐ PHỤC SINH: SỰ BIẾN CHUYỂN CỦA KHOA KITÔ HỌC TRONG TÂN ƯỚC
SỰ BIẾN CHUYỂN CỦA KHOA KITÔ HỌC TRONG TÂN ƯỚC  
I. SỰ PHỤC SINH CỦA ĐỨC GIÊSU KHỞI ĐIỂM CỦA KHOA 113
 KITÔ HỌC MINH NHIÊN  
A. NGUỒN TÀI LIỆU VÀ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ 113
1. Các bài diến từ trong sách Công vụ 114
2. Những lời tuyên xưng đức tin và những lời kinh 114
3. Giá trị lịch sử 115
B. NỘI DUNG CỦA LỜI RAO GIẢNG TIÊN KHỞI 116
C. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA KITÔ HỌC TIÊN KHỞI 116
1. Kitô học phục sinh 119
2. Kitô học mang tính cứu độ 120
3. Kitô học minh nhiên 122
4. Kitô học từ phái dưới 124
II. VIỆC HỌC LẠI CUỘC ĐỜI TẠI THẾ CỦA ĐỨC GIÊSU: CÁC SÁCH TIN MỪNG NHẤT LÃM  
A. LỜI GIỚI THIỆU CỦA CHÚA CHA