Word Become Flesh
Tác giả: Brian O. Mc Dermott
Ký hiệu tác giả: DE-B
DDC: 232.11 - Nhập thể và việc cứu thế của Đức Kitô
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005418
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 302
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích