Hiểu mình biết người
Nguyên tác: Please understand me
Tác giả: Hà Hoàng Tâm
Ký hiệu tác giả: HA-T
DDC: 158 - Tâm lý học ứng dụng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008424
Nhà xuất bản: Xuân Tâm
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 282
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008425
Nhà xuất bản: Xuân Tâm
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 282
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: Bá nhân bá tính 4
Chương 2: Bốn nhóm chung về tính tình 36
Chương 3: Tính tình trong hôn phối 88
Chương 4: Tính tình trong giáo dục trẻ em 127
Chương 5: Tính tình trong vài trò lãnh đạo 168
Chương 6: Nhận định tổng quan về 16 mẫu tính tình 218
Phụ lục: 272
A. Hệ thống bậc thang giá trị 274
B. 8 khuynh hướng tính tình 275
C. Nhận định khả năng của giác quan 280