Giải phẫu cái tự ngã: Cá nhân chọi với xã hội
Tác giả: Takeo Doi
Ký hiệu Tác giả: DO-T
Dịch giả: Hoàng Hưng
DDC: 126 - Bản ngã (cái Tôi)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007591
Nhà Xuất bản: Tri Thức
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007592
Nhà Xuất bản: Tri Thức
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giải phẫu tự ngã, mở rộng tự ngã  7  7
Lời đầu sách 11
Lời tựa 17
Dẫn nhập 23
PHẦN MỘT: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ  
Chương một: Omote và Ura 33
Chương hai : Tatemae và Honne 49
Chương ba : Các thiết chế và cá nhân 67
PHẦN HAI : CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI  
Chương bốn : Các phương thức quan hệ giữa người với người 79
Chương năm : Con người trần trụi 103
Chương sáu : Con người bị phân tách 117
PHẦN BA : Ý NGHĨA CỦA CÁC BÍ MẬT  
Chương bảy : Tâm trí và các bí mật 141
Chương tám : Các bí mật và sự mê hoặc 155
Chương chín : Các bí mật và tình yêu 171
KẾT  
Câu chuyện liệu có tiếp tục ? 185
Phụ lục I 193
Phụ lục II 205