Trang Tử tinh hoa. Trang Tử Nam hoa kinh
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 181.115 - Triết học Trang Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006848
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 23
Số trang: 592
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006849
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 23
Số trang: 592
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích