Trang Tử Nam hoa kinh
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 181.115 - Triết học Trang Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003192
Nhà xuất bản: Văn Hóa
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 554
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần 1: Tác giả và Tác phẩm  
CHƯƠNG I. Thời đại và đời sống 9
Thời đại 9
Đời sống 14
CHƯƠNG II: Tác phẩm  
Xuất hiện từ thời nào? 35
Nội thiên 41
Ngoại thiên và tạp thiên 50
CHƯƠNG III: Văn bộ Trang Tử  
Ưu điểm 59
Nhược điểm 68
Một số nhà chú giải 74
Cách đọc Trang Tử 76
CHƯƠNG IV: Học thuyết của Trang  
Uyên nguyên ở đâu 79
Vũ trụ và căn bản luận 86
Tri thức luận 104
Chính trị luận 110
Nhân sinh quan 117
Lí tưởng của Trang 118
Dưỡng sinh 126
Xử thế 132
Kết 139
Phần 2: Nội thiên  
Chúng tôi dịch ra sao 145
CHƯƠNG I. Tiêu dao du 148
- Nhận định 157
CHƯƠNG II. Tề vật luận 160
- Nhận định 176
CHƯƠNG III. Dưỡng sinh chủ 183
- Nhận định 187
CHƯƠNG IV. Nhân gian thế 188
- Nhận định 202
CHƯƠNG V. Đức sung phù 203
- Nhận định 213
CHƯƠNG VI. Đại tôn sư 214
- Nhận định 229
CHƯƠNGVII. Ứng đế vương 231
- Nhận định 238
Phần 3: Ngoại thiên  
CHƯƠNG VIII. Biền mẫu 241
CHƯƠNG IX. Mã đề 246
CHƯƠNG X. Khư khiếp 249
CHƯƠNG XI. Tại hựu 255
- Nhận định 265
CHƯƠNG XII. Thiên địa 271
CHƯƠNG XIII. Thiên đạo 287
CHƯƠNG XIV. Thiên vận 299
- Nhận định 312
CHƯƠNG XV. Khắc ý 317
CHƯƠNG XVI. Thiện tính 321
- Nhận định 325
CHƯƠNG XVII. Thu thủy 328
- Nhận định: 341
CHƯƠNG XVIII. Chí lạc 343
- Nhận định: 350
CHƯƠNG XIX. Đạt sinh 353
CHƯƠNG XX. Sơn mộc 365
- Nhận định: 376
CHƯƠNG XXI. Điền tử phương 381
- Nhận định: 393
CHƯƠNG XXII. Trí Bắc du 395
Phần 4: Tạp thiên
411
CHƯƠNG XXIII. Canh Tang Sở 411
- Nhận định: 422
CHƯƠNG XXIV. Từ Vô Quỷ 427
CHƯƠNG XXV. Tác Dương 445
- Nhận định: 458
CHƯƠNG XXVI. Ngoại vật 460
- Nhận định: 469
CHƯƠNG XXVII. Ngụ ngôn 470
- Nhận định: 476
CHƯƠNG XXVIII. Nhượng vương 477
- Nhận định: 491
CHƯƠNG XXIX. Đạo Chích 493
- Nhận định: 506
CHƯƠNG XXX. Thuyết kiếm 507
- Nhận định: 512
CHƯƠNG XXXI. Ngư phủ 513
- Nhận định: 520
CHƯƠNG XXXII. Liệt Ngự Khấu 521
- Nhận định: 531
CHƯƠNG XXXIII. Thiên hạ 533
- Nhận định: 550