Lão Tử đạo đức kinh
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 181.114 - Triết học Lão Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005876
Nhà xuất bản: Văn Hóa
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 276
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005877
Nhà xuất bản: Văn Hóa
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 276
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005878
Nhà xuất bản: Văn Hóa
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 276
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005879
Nhà xuất bản: Văn Hóa
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 276
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005880
Nhà xuất bản: Văn Hóa
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 276
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Đời sống 5
1. Sự tích Lão tử 6
2. Quê quán 11
3. Tên họ 12
4. Chức tước 13
5. Lão tử với Khổng tử có gặp nhau không? 13
6. Lão tử phải là Lão Lai tử không? 20
7. Lão tử có phải là Thái sư Đam không? 20
8. Tuổi thọ 23
A) Xuất hiện thời nào? 27
1. Về nội dung 28
2. Về hình thức 30
B) Do ai viết? 33
C) Bản Lão tử lưu hành ngày nay 36
D) Các bản chú thích 42
Chương II: Đạo và Đức 53
Lão là người đầu tiên luận về vũ trụ 54
A) Đạo: Bản nguyên của vũ trụ 56
Bản thể của Đạo 59
Dụng của Đạo 63
B) Đức: Sự trưởng thành của vạn vật 65
Một học thuyết vô thần 67
Chương III: Tính cách và quy luật của đạo 71
A) Phác 72
B) Tự nhiên 73
C) Luật phản phục 76
Qui kết 1: Sự luân phiên và sự tương đối của các tương phản 82
Qui kết 2: Tổn hữu dư, bổ bất túc 87
D) Vô - Triết lý vô 88
Chương IV: Đạo ở đời 93
- Xã hội theo đạo Khổng 94
Lật ngược nền luân lý của Khổng 96
Lật ngược chế độ tôn ti của Khổng 103
- Xử kỉ 106
- Tiếp vật 112
- Dưỡng sinh - Người đắc đạo 116
Hữu vi thì hỏng 123
Chính sách vô vi 125
Ngăn ngừa trước bằng "phác" 134
Tư cách ông vua 137
Quốc gia lý tưởng 142
Kết 145