Trang Tử Nam hoa kinh
Phụ đề: Nội thiên
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 181.115 - Triết học Trang Tử
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005598
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 19
Số trang: 354
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005615
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 19
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích