Hội Đồng Giám mục Việt Nam (1980 - 2000)
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 275.97 - Công giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002383
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 578
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Lịch sử Giáo Hội Việt Nam 11
Hội Đồng Giám mục Việt Nam 51
Thần học về Hội đồng Giám mục trước và sau công đồng Vaticano II 95
Hội đồng Giám mục 111
Nhìn lại 11 chuyến đi Việt Nam của phái đoàn Tòa thánh 143
Sinh hoạt phụng vụ tại Việt Nam trong 40 năm qua 170
Danh sách Giám mục Việt Nam 176
Khẩu hiệu Giám mục Việt Nam 182
Danh sách ban thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam 187
Hình ảnh-huy hiệu-tiểu sử: 79 Hồng y, Tổng Giám mục, Giám mục VN 346
Hình ảnh các Giám mục Việt Nam 347
Qui chế Hội đồng Giám mục Việt Nam 355
Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa 370
Thỉnh nguyện thư xin tôn phong 117 hiển thánh tử đạo Việt Nam 373
Điện văn của đức Hồng y Agostino Casa roli 374
Điện văn của đức Hồng y Trịnh Văn Căn 375
Thông cáo của Ủy ban thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam 376
Hạnh 117 Hiển thánh tử đạo Việt Nam 378
Hội đồng Giám mục Việt Nam tường trình nhà nước kết quả đại hội IV 419
Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về: Công cuộc đào tạo linh mục tại Việt Nam 423
Bản góp ý của Hội đồng Giám mục VN gửi tổng bí thư Đảng cộng sản VN 431
Thông báo về việc sử dụng sách lễ Roma theo bản dịch mới 437
Báo cáo về hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam 438
Bản kiến nghị của HĐGMVN gửi thủ tướng chính phủ 442
Về những kiến nghi của HĐGMVN 448
Thượng hội đồng Giám mục Á Châu: Bản góp ý của HĐGMVN 448
Thượng hội đồng Giám mục Á Châu: Bản trả lời các câu hỏi 453
Thượng hội đồng Giám mục Á Châu: Phát biểu cảu các Giám mục Việt Nam 465
Thư gửi thủ tướng chính phủ về việc: Giám mục Huỳnh Văn Nghi 501
Thư gửi thủ tướng chính phủ của Hội đồng Giám mục Việt Nam 503
Báo cáo về đại hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam 508
Ban tôn giáo chính phủ Việt Nam trả lời Hội đồng Giám mục Việt Nam 511
Thư gửi quyền trưởng ban tôn giáo của chính phủ về tập san Hiệp thông 514
Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa 518
Bài nói chuyện của trưởng ban tôn giáo chính phủ với Hội đồng Giám mục Việt Nam 522
Thư gửi thủ tướng chính phủ của Hội đồng Giám mục Việt Nam 530
Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa (11.10.97) 534
Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa (17.10.98) 537
Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa (16.10.99) 552
Báo cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam về hội nghị thường niên 2000 561
Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa (7.10.2000) 566
Bản tổng kết tình hình 25 Giáo phận Công giáo Việt Nam 574