Dấu ấn 350 năm Giáo hội Công giáo Việt Nam
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 275.97 - Công giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001983
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 30
Số trang: 455
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009239
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 30
Số trang: 455
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích