Tìm hiểu kinh điển Phật giáo
Tác giả: Lm. Giuse Dương Hữu Tình
Ký hiệu tác giả: DU-T
DDC: 294.344 33 - Sách kinh Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006252
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 74
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006253
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 74
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích