Lịch sử thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Tùng
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 275.97 - Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006476
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 305
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007577
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 305
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích