Le sens du péché
Tác giả: Jéromme Régnier
Ký hiệu tác giả: RE-J
DDC: 241.3 - Tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015323
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 19
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích