Le Péché
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 241.3 - Tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012796
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 16
Số trang: 248
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích