Le mal et l'existence
Phụ đề: Réflexxions pour servir à la pratique journalière
Tác giả: Lucien Jerphagnon
Ký hiệu tác giả: JE-L
DDC: 241.3 - Tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004521
Nhà xuất bản: Foi Vivante
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 17
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích